Electrolux

LogIn - Slovakia
---------------


Vážený zákazník,

Ak ste priamym odberateľom od spoločnosti Electrolux a nemáte prístup do tohto portálu pre uplatnenie reklamácií, pošlite email s vašimi detailmi na adresu zc@electrolux.com

Portál neslúži na uplatnenie požiadaviek na opravu koncového zákazníka. K registrácii je potreba SAP kód zákazníka, mesto, názov firmy, meno a priezvisko zodpovedného pracovníka, telefónne číslo a email adresa.